Ontwikkeling

Doelen

– Woordenschatontwikkeling  (thema gericht)
– Sociale ontwikkeling (samen spelen, delen, op je beurt wachten )
– Motorische ontwikkeling stimuleren (zowel fijne als grove motoriek)
– Eigen maken met schoolse kenmerken: kring, spelen in hoeken, zelfstandigheid, keuzebord
– Zindelijk worden

Ontvangst: Kinderen worden gebracht op de groep. Ouders zoeken samen met hun kind iets op om mee te spelen, op de tafels liggen spelletjes of puzzels klaar en  in de hoeken kunnen kinderen vrij spelen.

Kring: Om 9 uur start het dagprogramma. Alle kinderen komen in de kring. Er wordt begonnen met een vast ritueel aan liedjes. En welkom heten van alle kinderen. Daarna vind een kleine, taal/rekenactiviteit plaats in de kring aan de hand van het thema. Op de 2-3 groep werken we met een kleine kring,  de groep wordt dan gesplitst. Bij de 3-4 groep is de kring altijd met de hele groep.

Knutselen, activiteit, spelen in hoeken: Er worden aan de hand van het thema knutselwerkjes voorbereid met een duidelijk doel en een activiteit. Elke thema wordt er ook een hoek ingericht die bij het thema past. Spelen in de hoeken gaat aan de hand van het keuzebord. Per hoek is er een maximum aantal kinderen.

Opbouw thema: Aan de hand van een thema formulier wordt een thema opgebouwd. Elk kind maakt tijdens het thema 2 werkjes en doet 1 keer een activiteit die bij het thema past. Ook worden er per thema 2 liedjes opgezocht (en verwerkt tot liedjesblad voor ouders), 2 boeken,  een themakist en wordt er aangegeven wat centraal staat. Bijv.: kleuren, vormen, bepaalde begrippen. Het thema formulier zit in de groepsmap. Bij werkjes is het belangrijk dat er steeds naar de techniek gekeken wordt en dat daar variatie in zit. Een keer knippen, scheuren, plakken, kleuren, vlak werk, maar ook 3 dimensionaal etc. Werken met verf, wasco, potloden, stiften, krijt etc., ook daar wordt mee gevarieerd!

Werken met een keuzebord: Kinderen leren in de peutergroep gericht te kiezen, wat en waar ze gaan spelen.  Zo wordt er van oudste peuters verwacht dat ze gedurende een korte tijd in de gekozen hoek blijven spelen. Als kinderen  na een poosje iets anders willen ruimen ze op en gaan kijken op het keuzebord wat ze dan graag willen gaan doen! Op het keuzebord staan de verschillende hoeken aangegeven en voor alle kinderen is er een naambordje met sticker.

Aan tafel: Als we aan tafel gaan voor het eten, wordt er elke dag een telspelletjes gedaan met het benoemen van de lichaamsdelen. Door de herhaling elke dag leren kinderen het vanzelf. Ook begrippen, op, onder, boven, naast etc.

Na het spelletje wordt het liedje eet smakelijk gezongen en daarna mogen alle kinderen hun fruit opeten!

Tijdens het fruit eten wordt er voorgelezen uit een boek.

Als kinderen klaar zijn  maken ze hun mond schoon met een washand en gaan naar de wc. Kinderen met een luier krijgen een schone luier.

Zindelijkheidstraining Alle kinderen kunnen proberen te plassen op de wc voordat ze een schone luier krijgen! Wanneer kinderen zindelijk aan het worden zijn, wordt er gewerkt met een beloningskaart met stickers, om de zindelijkheid aan te moedigen.

Buiten spelen / bewegen in de ruimte Elke morgen en middag wordt er buiten gespeeld of binnen gegymd. Tijdens het buitenspelen vindt er eerst een korte activiteit plaats. Een spelletje met de hele groep. Afwisselend wordt er buiten gespeeld en  gegymd, bewogen binnen in de groepsruimte. Dit kan zijn op muziek, met kleine gym attributen, balanceren, springen, koprollen, kruipen etc. Beide activiteiten zijn zeer belangrijk voor de grove motoriek. Wanneer het weer het toelaat, zal er zoveel mogelijk buiten gespeeld worden.

Observeren/ registeren Alle peuters worden 2 x per jaar geobserveerd aan de hand van ons observatiesysteem. De gegevens worden ook 2x per jaar tijdens 10 min gesprekken met ouders besproken. Wanneer kinderen 4 jaar worden krijgen ze van ons de laatste observatie en een overdrachtsverslag voor de basisschool mee, zodat school ook de achtergrond weet van het kind.

Zorg kinderen Wanneer kinderen opvallen met gedrag, ontwikkeling etc. wordt dit overlegd met ouders en wanneer ouders akkoord gaan, ingebracht in het zorgoverleg met het consultatiebureau. Bij Hoi Pippeloi werkt een zorgcoördinator die zeer veel werk ervaring heeft  in de jeugdzorg en hbo denk en werkniveau heeft. Zij heeft gesprekken met ouders en onderhoudt het contact met het consultatiebureau en eventuele andere instanties.