Informatie

Peuterspeel en leerochtenden bij Hoi Pippeloi

Sinds september 2012 zijn er bij Hoi Pippeloi op beide locaties ook peuterspeel- en leerochtenden.

Op alle dagen zijn er peuterochtenden mogelijk van 8.45 uur tot 11.15 uur 

Werkwijze

Tijdens deze peuterochtenden wordt net zo gewerkt als op onze peutergroepen van de kinderopvang nu (zie dagindeling), alleen dan binnen de tijd van de peuterochtend.

Bij Hoi Pippeloi zijn we op onze peutergroepen erg bezig met de overgang naar de basisschool.
Drie van onze werknemers komen uit het onderwijs en twee daarvan hebben jarenlange ervaring met kleutergroepen. We zijn daarom erg bezig om kinderen voor te bereiden op de basisschool.

Met de peuterspeelgroep zijn we heel gericht bezig ter voorbereiding op de basisschool. Zo gaat deze peutergroep in de kring, werken we thematisch, leren kinderen in hoeken spelen en bevorderen we de zelfstandigheid. Voor kinderen is de overgang naar school dan niet meer zo groot.

Er is zeer veel aandacht voor de taalontwikkeling, door dagelijks voor te lezen, veel te zingen, taal/rekenspelletjes in de kring te doen, maar ook extra aan tafel. We werken nauw samen met de bibliotheek, zodat we een breed en sterk variërend aanbod aan boeken hebben.
Leid(st)ers worden getraind in het voorlezen, geven van kringactiviteiten, geven van spel en bewegingslessen.

VVE (Voor en vroegschoolse educatie) doelen van de peutergroepen

• Woordenschatontwikkeling (thema gericht)
• Sociale ontwikkeling (samen spelen, delen, op je beurt wachten)
• Motorische ontwikkeling stimuleren (zowel fijne als grove motoriek)
• Eigen maken met schoolse kenmerken: kring, spelen in hoeken, zelfstandigheid
• Zindelijk worden

De peuterochtenden zijn tijdens schoolvakanties gesloten zijn. Mochten ouders wel gebruik willen maken van opvang, dan is dit tijdens vakanties wel tijdelijk te regelen op onze kinderopvang.

Ruilmogelijkheden

Het verschil met de peuterspeelzalen is dat het voor ouders erg makkelijk is om dagen te ruilen en wanneer nodig langer of meer af te nemen. Ouders die werken kunnen voor de ochtenden dezelfde kinderopvangtoeslag krijgen als de kinderen van de kinderopvang en doelgroep kinderen krijgen ook deze vergoeding via ons. Alleen ouders die geen werk hebben en niet in de risicodoelgroep vallen krijgen geen vergoeding meer.Maar daar is ook de mogelijkheid voor om bijv. maar 1 dagdeel af te nemen en wanneer de ouder weer werk heeft dit te verhogen.

Wanneer ouders onverhoopt toch meer opvang nodig hebben, stromen kinderen makkelijk door naar onze kinderopvang en wanneer kinderen naar school gaan zouden ze ook makkelijk gebruik kunnen maken van onze BSO. Kinderen zijn dan al gewend bij Hoi Pippeloi, waardoor alleen school maar iets nieuws is. Voor een 4-jarig kind is naar school gaan al spannend genoeg!