Uitgangspunten

Uitgangspunten

Bij Hoi Pippeloi is ieder kind uniek! Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/ haar eigen manier met zijn/haar eigen wensen. Wij vinden het heel belangrijk dat onze zorg samen met de ouders op het kind wordt afgestemd. Ieder kind moet zich veilig en vertrouwd voelen en ouders moeten er zeker van zijn dat hun kind in goede handen is. Ouderbetrokkenheid staat bij ons centraal. Er zijn veel momenten van overleg en er is een duidelijk overdracht d.m.v. ons computersysteem. Ouders kunnen thuis en op het werk inloggen en zo het dagboek van hun kind lezen. Daarnaast heeft elk kind een eigen plakboek met foto’s en werkjes van de tijd die hij/zij doorbrengt bij Hoi Pippeloi. Er is een nieuwsbrief en een website. Hier zullen bijzondere gebeurtenissen worden geplaatst. Alle kinderen worden 2 keer per jaar geobserveerd, daarna vinden er oudergesprekken plaats.

We gaan uit van een duidelijk dagritme met veel structuur.

Er zijn vaste leidsters op een groep met een vast rooster.

De leidsters zullen zorgen voor een uitdagende speel- en leeromgeving, waarbij de lichamelijk, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling begeleid en gestimuleerd wordt. Er zal veel aandacht besteed worden aan de taalontwikkeling, creativiteit en zelfstandigheid van de kinderen.

Bij Hoi Pippeloi zijn we op onze peutergroepen erg bezig met de overgang naar de basisschool. Doordat 2 werknemers uit het onderwijs komen en waarvan 1 jarenlange ervaring heeft in de kleutergroepen zijn we erg bezig om kinderen voor te bereiden op de basisschool.

We hebben de peutergroepen gesplitst in 2 groepen een 2-3 jarige groep en een 3-4 jarige groep. Doordat we een 3+ groep hebben kunnen we met deze groep heel gericht bezig ter voorbereiding op de basisschool. Zo gaan de peutergroepen 2 x per dag in de kring, werken we thematisch, leren kinderen in hoeken spelen en bevorderen we de zelfstandigheid. Voor kinderen is de overgang naar school dan niet meer zo groot.

Aan de hand van een themaformulier werken we met vooraf gesproken doelen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen veel begrippen aangeleerd krijgen en verschillende technieken aangeleerd worden.