TSO Viermaster

Tussenschoolse Opvang de Viermaster

Hoi Pippeloi verzorgd sinds augustus 2014 de tussenschoolse opvang op de Viermaster. Elke dag is er een coördinator van Hoi Pippeloi aanwezig tijdens de tussenschoolse opvang, die de tussenschoolse opvang verzorgd. Tijdens de opvang maken we gebruik van ons computersysteem. Ouders kunnen inloggen in het systeem om zo te zien hoe het is gegaan met hun kind.

Visie, werkwijze
De tussenschoolse opvang richt zich op kinderen van groep 1 tot en met groep 8 die op de Viermaster zitten.
Tussenschoolse opvang (TSO) is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de lunchpauze. Bij de TSO is het van belang dat kinderen rustig kunnen eten en drinken, maar ook kunnen spelen. Dit kan per kind verschillend zijn, het ene kind heeft behoefte aan rustig een spelletje te doen, het andere kind wil zich graag uitleven.

Openingstijden
De tussenschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag geopend van 11.45 uur tot 13.00 uur. Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten op deze locatie.

Brengen en halen naar de overblijf
De kinderen van de kleuterklassen zullen uit de klas worden gehaald en de kinderen vanaf groep 3 worden verzocht om zelfstandig naar de overblijf ruimte te lopen. Elke ochtend zal er voor kwart voor 12 aan de leerkrachten worden door gegeven welke kinderen er bij de overblijf verwacht worden. Het kan namelijk ook voorkomen dat er kinderen nog s’ochtends worden aangemeld voor de tussenschoolse opvang.

Vanaf 13.00 uur gaan de kinderen vanaf groep 3 weer het plein op en worden de kleuters weer naar hun klas gebracht.

Ruimte, materialen en middelen
De tussenschoolse opvang zal plaatsvinden in de ruimtes die de school daar beschikbaar voor stelt. De TSO beschikt over eigen speelgoed.

Leidsters
Er wordt gewerkt met een vaste coördinator van Hoi Pippeloi, die op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de leiding heeft.

Indeling tussen de middag 
11.45 Ontvangst, kleuters worden uit de groep gehaald
12.00 Aan tafel samen zingen
12.05 Brood eten aan tafel
12.30 Opruimen, kinderen jas aan doen, plassen
12.50 Buitenspelen / Bewegen in de ruimte
13.00 Kinderen worden overgedragen aan de pleinwacht, de kleuters worden terug gebracht naar hun groep

Aan tafel 
Voordat we aan tafel gaan, wassen alle kinderen hun handen en wie moet plassen gaat naar de wc.
Als we aan tafel gaan voor het eten, wachten we tot iedereen klaar zit. We beginnen altijd samen met het overblijflied, daarna mogen alle kinderen hun zelfmeegebrachte eten opeten!
Als kinderen klaar zijn maken ze hun mond schoon en ruimen hun spullen op. Ze vragen daarna of ze van tafel mogen.

Vrije speel momenten
In het lokaal is speelgoed aanwezig, waar de kinderen mee kunnen spelen. Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen. Als de meeste kinderen klaar zijn, mogen kinderen er ook voor kiezen om buiten te gaan spelen. Dit gebeurd altijd onder leiding van 1 van de leidsters. Ook buiten is er speelmateriaal van de overblijf, waar kinderen mee kunnen spelen.

Activiteiten
Er worden ook elke dag activiteiten aangeboden waar kinderen voor kunnen kiezen. Deze activiteit zal geleid worden door de leidster. De activiteiten kunnen zowel buiten als binnen zijn. Door de wisselende activiteiten proberen we steeds weer nieuwe uitdagingen te creëren voor kinderen

Computersysteem
Bij Hoi Pippeloi werken we met een computersysteem, waarbij alle kindgegevens en ook dagverslagen op de computer worden bij gehouden. U kunt hier als ouder lezen wat de kinderen tussen de middag gedaan hebben en of er ook bijzonderheden waren. Ouders kunnen thuis of op het werk inloggen en op die manier lezen hoe het met hun kind gaat, wat het doet of gedaan heeft etc. Ook worden er regelmatig foto’s in het dagboek gebruikt, waardoor ouders nog een beter beeld krijgen van hoe de dag van hun kind was/is. Er staan ook veel bestanden online die ouders kunnen inzien, zoals het pedagogisch beleid, ziektebeleid etc. Ook kunt u zien wanneer uw kind bij ons gepland staat en wanneer wij uw zoon of dochter verwachten tussen de middag. Houdt dit vooral bij een flexibel rooster goed in de gaten.

Alle ouders bij Hoi Pippeloi hebben een eigen inlogaccount. Onder klant login kan ingelogd worden in het systeem met de toegezonden gegevens.

Opgave Overblijf / Afmelden
Alle kinderen dienen voor het overblijven opgegeven te worden bij Hoi Pippeloi. Dit kan telefonisch 0598-380522 of via de mail info@hoipippeloi.nl.

Aanmelden
Als kinderen de eerste keer komen overblijven moet van te voren het aanmeldingsformulier ingevuld worden. Deze is te downloaden op onze site of aan te vragen via ons kantoor via info@hoipippeloi.nl of bellen naar 0598-380522. Op school zijn ook aanmeldingsformulieren aanwezig.

Mogelijkheden
U kunt incidenteel van de overblijf gebruik maken, maar ook vaste dagen afnemen. Dit is aan te geven op het aanmeldingsformulier. Facturering gaat altijd achteraf.

Afmelden
Wanneer uw kind vaste dagen afneemt en het een keer niet komt, moeten kinderen ook afgemeld worden. Dit kan telefonisch of via de mail.

Kosten/ Betaalwijze
De kinderen nemen zelf hun eten mee. De prijs per overblijf bedraagt € 3,00 per keer. Dit zal achteraf gefactureerd worden. Dit bedrag zal automatisch geïncasseerd worden van uw rekening.

Natuurlijk even kennismaken
Als u na het lezen van deze informatie interesse heeft gekregen, kunt u een afspraak
maken voor een kennismakingsgesprek en/of een rondleiding. Als u uw kind wilt aanmelden voor de TSO, vul dan het inschrijfformulier op deze site. Of vraag het formulier aan door te bellen naar 0598- 380522. Als het formulier bij ons binnen is, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.