TSO Braskörf

Tussenschoolse opvang op de Braskörf locatie CJ laan

Tussenschoolse opvang op de Braskörf wordt verzorgd door een samenwerkend team bestaande uit de overblijfkrachten van de locatie Steenstraat, kinderopvang Meander en kindercentrum Hoi Pippeloi.

Elke dag is er een coördinator aanwezig tijdens de tussenschoolse opvang, die samen met overblijfhulpen de tussenschoolse opvang verzorgt.

Tijdens de opvang maken we gebruik van een computersysteem. Ouders kunnen inloggen in het systeem om zo te zien hoe het is gegaan met hun kind.

 

Visie, werkwijze

De tussenschoolse opvang richt zich op de kinderen die op de Braskörf zitten.
Tussenschoolse opvang (TSO) is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de lunchpauze.

Bij de TSO is het van belang dat kinderen rustig kunnen eten en drinken, maar ook kunnen spelen. Dit kan per kind verschillend zijn, het ene kind heeft behoefte om rustig een spelletje te doen, het andere kind wil  graag bewegen.

Openingstijden

De tussenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 11.45 uur tot 13.15 uur aan de CJ Laan. Tijdens schoolvakanties en studiedagen is de TSO gesloten.

Brengen en halen naar de overblijf

De kinderen van de kleuterklassen zullen uit de klas worden gehaald en de kinderen vanaf groep 3 worden verzocht om zelfstandig naar de overblijfruimte te lopen.  Het computersysteem geeft duidelijk aan de leidsters weer welke kinderen er verwacht worden.

Het is heel belangrijk dat kinderen door ouders worden aan en afgemeld. Zodat we precies weten welke kinderen er verwacht worden op de TSO.

Vanaf 13.00 uur gaan de kinderen vanaf groep 3 weer het plein op en worden de kleuters weer naar hun klas gebracht.

Ruimte, materialen en middelen

In de school maken we gebruik van 3 verschillende ruimtes.

De kleuters zullen in de kleuterklas opgevangen worden

De middenbouw groep 3 t/m 5 zal opgevangen worden in de ruimte van de BSO van Meander

De bovenbouw groep 6 t/m 8 zal overblijven in een lokaal van de boven bouw boven.

Er zijn 3 pedagogisch medewerkers die samenwerken met overblijfhulpen. Aan de hand van het aantal kinderen dat overblijft zullen er meer of minder overblijfhulpen ingezet worden. De overblijf wordt geleid door een vaste pedagogisch medewerker.

Groepsindeling

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in 3 groepen tijdens het eten. Elk in een eigen lokaal, zodat kinderen rustig kunnen eten. Als alle kinderen klaar zijn wordt er gezamenlijk buiten, – en binnengespeeld, kinderen kunnen hier vrij voor kiezen.

Leidsters

Er wordt gewerkt met een vaste coördinator van TSO de Braskorf die op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag de leiding heeft. Deze werkt samen met  overblijfhulpen die ook op vaste dagen werken.  Dit hangt af van het aantal kinderen dat overblijft. Alle overblijfkrachten zullen een roze polo aan hebben zodat ze altijd herkenbaar zijn voor ouders en kinderen

Indeling tussen de middag

11.45 Ontvangst, kleuters worden uit de groep gehaald,
12.00 Aan tafel samen beginnen
12.05 Brood eten aan tafel
12.30 Opruimen, jassen aan doen, plassen
12.50 Buitenspelen / Bewegen in de ruimte
13.00 Kinderen worden overgedragen aan de pleinwacht, de kleuters worden terug gebracht naar hun groep

 

Aan tafel:

Voordat we aan tafel gaan, wassen alle kinderen hun handen en wie moet plassen gaat naar de wc.

Als we aan tafel gaan voor het eten, wachten we tot iedereen klaar zit. Daarna mogen alle kinderen hun zelfmeegebrachte eten opeten! (kinderen nemen zelf brood en drinken mee)

Als de kinderen klaar zijn maken ze hun mond schoon  en ruimen hun spullen op. Ze vragen daarna of ze van tafel mogen.

Vrije speel momenten

In het lokaal is speelgoed aanwezig, waar de kinderen mee kunnen spelen. Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen.  Als de meeste kinderen klaar zijn, mogen kinderen er ook voor kiezen om buiten te gaan spelen. Dit gebeurd altijd onderleiding van 1 van de leidsters.  Ook buiten is er speelmateriaal van de overblijf, waar kinderen mee kunnen spelen.

Activiteiten

Er worden elke dag activiteiten aangeboden waar kinderen voor kunnen kiezen. Deze activiteit zal geleid worden door de pedagogisch medewerker. De activiteiten kunnen zowel buiten als binnen zijn. Door de wisselende activiteiten proberen we steeds weer nieuwe uitdagingen te creëren voor kinderen.

Computersysteem

Bij TSO de Braskorf werken we met een computersysteem, waarbij alle kind gegevens en ook dagverslagen op de computer worden bij gehouden. U kunt hier als ouder lezen wat de kinderen tussen de middag gedaan hebben en of er ook bijzonderheden waren. Ouders kunnen thuis of op het werk inloggen en op die manier lezen hoe het met hun kind gaat, wat het doet of gedaan heeft etc.

U kunt zien wanneer uw kind bij ons gepland staat en wanneer wij uw zoon of dochter tussen de middag verwachten. Houd dit vooral bij een flexibel rooster goed in de gaten.

Alle ouders bij TSO de Braskorf hebben een eigen inlogaccount. Onder klantlogin kan ingelogd worden in het systeem met de toegezonden gegevens.

Opgave Overblijf / Afmelden

Alle kinderen dienen voor het overblijven opgegeven te worden Dit kan telefonisch 0598-380522 of via de mail

tso@obsdebraskorf.nl

Aanmelden

Als kinderen de eerste keer overblijven moet van tevoren het aanmeldingsformulier ingevuld worden, deze is te downloaden op de site van school of aan te vragen via tso@obsdebraskorf.nl

of 0598-380522. Op school zijn ook aanmeldingsformulieren aanwezig.

Mogelijkheden

U kunt incidenteel van de overblijf gebruik maken, maar ook vaste dagen afnemen, dit is aan te geven op het aanmeldingsformulier. Facturering gaat altijd achteraf.

Afmelden

Wanneer uw kind vaste dagen afneemt en het een keer niet komt, moeten kinderen worden afgemeld. Telefonisch of via de mail.

Kosten/ Betaalwijze

De kinderen zullen zelf hun eten mee moeten brengen. Melk en ranja is altijd aanwezig. De prijs voor het overblijven bedraagt € 3,50 per keer. Dit zal achteraf gefactureerd worden als de maand voorbij is. Dit bedrag zal automatisch geïncasseerd worden van uw rekening.  U betaalt alleen als uw kind daadwerkelijk is overgebleven.

Natuurlijk even kennismaken

Als u na het lezen van deze informatiefolder interesse heeft gekregen, kunt u een afspraak

maken voor een kennismakingsgesprek en/of een rondleiding. Als u uw kind wilt aanmelden voor de TSO, vul dan het inschrijfformulier in op de schoolwebsite of vraag het formulier aan door te bellen naar

0598- 380522 of te mailen naar   tso@obsdebraskorf.nl

Als het formulier bij ons binnen is, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Alle informatie is ook terug te vinden op de website van de Braskorf:    www.obsdebraskorf.nl/