Oudergesprekken

Heeft u behoefte aan een gesprek met de vaste leidster van uw kind, dan  kan dit uiteraard altijd. Ook kan het zijn dat een leidster het noodzakelijk vindt om even een afspraak met u te maken om tussentijds even met u te praten over uw kind. Verder vinden er 2 keer per jaar 10 minuten gesprekken plaats.  U ontvangt van te voren een uitnodiging. Tijdens de oudergesprekken worden de gemaakte observaties besproken en eventuele vragen van uw kant beantwoord.