Oudercommissie

Meedenken oudercommissie enthousiast organiseren belangenbehartiging kwaliteit advies mening

Spreken bovenstaande woorden jou aan? Dan is de oudercommissie op zoek naar jou! Wil jij met Hoi Pippeloi meepraten en meebeslissen over diverse onderwerpen, meld je dan nu aan als vrijwillig lid van de oudercommissie.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen van de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelochtend. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van kinderen die bij Hoi Pippeloi verblijven. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Hoi Pippeloi. De oudercommissie denkt mee over onderwerpen als veiligheid, hygiëne, gezondheid, de omgang van pedagogisch medewerkers met ouders, hoe er met klachten wordt omgegaan en het pedagogisch beleid. Daarnaast neemt de oudercommissie deel aan de organisatie van allerlei activiteiten zoals het nazomerfeest en het sinterklaasfeest.
Voor de oudercommissie staat het belang van het kind voorop. Hiervoor baseren zij zich op ervaringen van hun eigen kinderen, maar ook input van andere ouders is altijd welkom.

Leden van de oudercommissie

De leden van de oudercommissie komen gemiddeld 2 maal per jaar bij elkaar om samen met Janneke Alders en Anneloes de Zwart over allerlei zaken te praten en (on)gevraagd advies te geven.

Op dit moment maken de volgende personen deel uit van de oudercommissie:

Naam Locatie Kind(eren) in groep
Irina Adam – Lubben Agaatlaan Teigetje en BSO
Evalien de Jonge (voorzitter) Groningenlaan Pino en BSO
Ada Koning Agaatlaan Knorretje
Marieke Benedick Agaatlaan Knorretje
Wieke Schutte Agaatlaan Lollifant
Gretha Hooiveld Groningenlaan Tommy en BSO
Marloes van der Beek Agaatlaan Teigetje en BSO
Klaas Vissering Agaatlaan Lollifant en Teigetje

Om de belangen van alle ouders en kinderen goed te kunnen behartigen, zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Wil jij:

• meepraten en meebeslissen?
• de kwaliteit van de kinderopvang positief beïnvloeden?
• samenwerken met andere ouders in de oudercommissie?
• jouw (professionele) deskundigheid inzetten voor Hoi Pippeloi?
• gedurende langere tijd lid van de oudercommissie zijn?

Neem dan voor meer informatie contact op met de voorzitter van de oudercommissie Evalien de Jonge (evalien@gmx.net / 06-12374276) of met
Janneke Alders of Anneloes de Zwart (info@hoipippeloi.nl / 0598 – 380522).