Oudercontact

Oudercontact

Wij vinden het heel belangrijk dat onze zorg samen met de ouders op het kind wordt afgestemd. Ieder kind moet zich veilig en vertrouwd voelen en ouders moeten er zeker van zijn dat hun kind in goede handen is.

Ouderbetrokkenheid staat bij ons centraal. Er zijn veel momenten van overleg en er is een duidelijk overdracht d.m.v. ons computersysteem. Ouders kunnen thuis en op het werk inloggen en zo het dagboek van hun kind lezen.

Daarnaast heeft elk kind een eigen plakboek met foto’s en werkjes van de tijd die hij/zij doorbrengt bij Hoi Pippeloi. Er is een nieuwsbrief en website. Hier zullen bijzondere gebeurtenissen worden geplaatst.

Alle kinderen worden 2 keer per jaar geobserveerd, daarna vinden er oudergesprekken plaats.