Agaatlaan, Veendam

img_9636
Locatie Agaatlaan

Vanaf 1 januari 2016 hebben wij een een nieuwe locatie  vlakbij het centrum van Veendam in een geheel gerenoveerd pand aan de Agaatlaan. Ook hier bieden wij opvang aan kinderen van 0-13 jaar. Het gebouw voldoet aan de nieuwste richtlijnen en eisen.

Deze locatie heeft plaats voor maximaal 96 kinderen per dag. Er is 1 babygroep van 0 – ca. 1,5 jaar, een peutergroep van ca. 1,5 – 3 jaar, een peuter+ groep van 3-4 jaar een BSO van 4-7 jaar en een BSO groep van 7-12 jaar.
De BSO is bestemd voor kinderen van de Kern, de Braskorf, in de Manne, Bekkerschool en de Noorderbreedte.

Er is ruime parkeergelegenheid  aan de voorkant van ons pand. Dit maakt het brengen en halen van de kinderen makkelijk en veilig.

Hoi Pippeloi staat geregistreerd bij de gemeente Veendam en zal jaarlijks gecontroleerd worden door de GGD.

Bereikbaarheid groepen

Elke groep heeft zijn eigen telefoonnummer. Mocht u even willen bellen hoe het met uw kind gaat, heeft u vragen aan de leidsters, dan kunt u rechtstreeks contact met hun opnemen.

Kantoor: 0598-613400
Lollifant: 0598-633125
Knorretje: 0598-617458
Teigetje: 0598-616931
Iejoor: 0598-717122

Algemeen contact

Agaatlaan 12,                                                                                                                         9646 BE Veendam                                                                                                  0598-613400

Info@hoipippeloi.nl

LRK nummer Kinderopvang Agaatlaan: 110326854

LRK nummer BSO Agaatlaan:  114469064

Ons postadres is aan de Groningenlaan. 

Leidsters

Alle werknemers van Hoi Pippeloi zijn in het bezit van een kindgericht diploma. Het aantal leidsters per groep is afhankelijk van het aantal kinderen op de groep. Meer hierover is te vinden in ons Pedagogisch Beleidsplan.
Naast de gediplomeerde leidsters zullen we ook gebruik maken van stagiaires. Zij zullen alleen als extra op de groep gezet worden, dus nooit als leidster.

Tijdens het intake gesprek hoort u wie de vaste leidster van uw kind gaat worden. De leidster zal het meest met uw kind te maken krijgen en zal uw kind observeren, een plakboek bijhouden en oudergesprekken met u voeren. Voor belangrijke dingen kunt u altijd bij de vaste leidster terecht. Voor dagelijkse dingen kunt u ook bij de andere groepsleidsters terecht.

We streven ernaar om vaste medewerkers binnen de groep te houden. Dit creëert rust en vertrouwen en is prettig voor zowel kinderen als ouders. In de hal is een informatiebord waarop iedere morgen wordt weergegeven welke leidsters er op iedere groep aanwezig zijn.

Groepen

Lollifant (Baby-dreumesgroep van 0 tot ca. 1,5 jaar)

ba3d79cc-d50d-4150-a0af-f3495d9d5aa0
Rust, regelmaat en structuur zijn belangrijke uitgangspunten op deze groep. Op de babygroep is plaats voor maximaal 14 kinderen per dag.

 

Op de Lollifant werken we thematisch. We volgen de jaargetijden. Ook wordt er veel gezongen, gespeeld zowel binnen als buiten.

 

Knorretje (Peutergroep van ca. 1,5 tot 3 jaar)

d4967345-c407-47e9-bfb5-2ecac009cdfd

De Knorretje-groep is speciaal voor kinderen van 2 tot 3 jaar. Op deze leeftijd begint vaak de taalontwikkeling. Ook gaan kinderen meer samen spelen. Op de Knorretjegroep proberen we in te spelen op deze specifieke leeftijdsgroep. Het speelgoed is helemaal op hun aangepast. Ze kunnen veilig hun wereldje verkennen. Op de Knorretjegroep werken we thematisch. Tijdens het thema komen verschillende nieuwe woorden aan bod. Kinderen leren liedjes bij het thema, lezen boeken over het thema, maken werkjes en doen verschillende andere activiteiten.

We werken nauw samen met de bibliotheek. Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen. Maar ook bewegen zowel binnen als buiten. Elke dag gaan we buiten spelen met de kinderen. Volgens de VVE principes worden de kinderen voorbereid op school.

Teigetje (Peuter+ groep van 3 tot 4 jaar)

cfdf15e2-4163-4bb4-b191-0e3f0e5c4844

De Teigetje groep is speciaal voor kinderen van 3 tot 4 jaar. We hebben heel bewust de beide peutergroepen in 2 leeftijden verdeeld. Voor kinderen van 3 jaar is het belangrijk dat ze langzaam voorbereid worden op de basisschool. We gaan elke dag met de kinderen in de kring, spelen in hoeken, net als op school. Ook besteden we veel aandacht aan het zelfstandig worden. We werken nauw samen met de bibliotheek. Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen. Maar ook bewegen zowel binnen als buiten. Elke dag gaan we buiten spelen met de kinderen en regelmatig gaan we gymmen op de BSO. Volgens de VVE principes worden de kinderen voorbereid op school.

 

Iejoor (BSO buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Zowel VSO voorschools, als NSO naschoolseopvang.)

a97d3205-80cd-4ff2-8838-366739f7b67b-1

De BSO is bedoeld voor kinderen van de Kern, Braskorf, in de Manne, Bekkerschool en de Noorderbreedte.

De BSO is verdeeld in 2 groepen een jonge BSO van 4-ong 7 jaar en een ouders BSO van 8 – 12 jaar

De jonge NSO groep biedt plaats aan 20 kinderen per dag. De oudere NSO groep biedt plaats aan 30 kinderen per dag

Na schooltijd komen kinderen gezellig spelen. Kinderen mogen zelfstandig maar wel onder begeleiding kiezen wat ze willen doen. Zowel binnen als buiten.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd een huiselijke sfeer te creëren zodat kinderen ook bij kunnen komen van hun drukke schooldag.

Tijdens vakanties kunnen kinderen gebruik maken van de vakantie NSO dit kan tijdens de aanmelding aangegeven worden. Tijdens vakanties is de NSO de gehele dag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. Elke vakantie wordt een vakantieplanning gemaakt. Elke dag worden er leuke activiteiten of uitstapjes georganiseerd, zodat kinderen ook echt een vakantiegevoel hebben!

Kinderen worden door de leidsters van school opgehaald. Hoi Pippeloi beschikt over een eigen auto/bus, waarmee we de kinderen van school ophalen, tijdens de vakanties worden er ook uitstapjes met de auto/bus gemaakt.

 

75e8ebd7-b45f-4c12-b0b5-692a96dce934

Op de locatie Agaatlaan hebben we een eigen gymzaal. Door alle kinderen van 2 tot 13 jaar wordt hier gebruik van gemaakt.

Er wordt hier gebruik van gemaakt alleen onder toezicht van de leidster.