Groningenlaan, Veendam

Locatie Groningenlaan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kindercentrum Hoi Pippeloi is sinds april 2008 een geheel nieuwe kinderopvang in de wijk Sorghvliet in Veendam dat all inclusive kinderopvang biedt aan kinderen van 0-13 jaar.

Deze locatie heeft plaats voor maximaal 80 kinderen per dag. Er zijn vijf groepen, namelijk 2 baby-dreumesgroepen van 0-2 jaar, 1 peutergroep van 2-3 jaar, 1 peuter-plusgroep van 3-4 jaar en 1  BSO van 4-13 jaar. De BSO is bestemd voor kinderen van de Mgr. Bekkerschool, de Viermaster, de Westerschool en ‘t Haimstee.

Hoi Pippeloi is gevestigd in een geheel nieuw pand aan de Groningenlaan met een zeer ruime en uitdagende buitenspeelplaats. Het gebouw voldoet aan de nieuwste richtlijnen en eisen.

Er is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein wat het brengen en halen van de kinderen makkelijk maakt.

Hoi Pippeloi staat geregistreerd bij de gemeente Veendam en zal jaarlijks gecontroleerd worden door de GGD.

Contact groepen

Elke groep heeft zijn eigen telefoonnummer. Mocht u even willen bellen hoe het met uw kind gaat, heeft u vragen aan de leidsters, dan kunt u rechtstreeks contact met hun opnemen.

Ieniemienie: 0598-390122
Tommy: 0598-391928
Pino: 0598-391928
Elmo: 0598-392046

Algemeen contact

Groningenlaan 93
9642 EH Veendam
0598-380522
Info@hoipippeloi.nl

LRK nummer: Kinderdagverblijf Groningenlaan : 105392005
LRK nummer: BSO Groningenlaan : 129760134

Leidsters

Alle werknemers van Hoi Pippeloi zijn in het bezit van een kindgericht diploma. Het aantal leidsters per groep is afhankelijk van het aantal kinderen op de groep. Meer hierover is te vinden in ons Pedagogisch Beleidsplan.
Naast de gediplomeerde leidsters zullen we ook gebruik maken van stagiaires. Zij zullen alleen als extra op de groep gezet worden, dus nooit als leidster.

Tijdens het intakegesprek hoort u wie de vaste leidster van uw kind gaat worden. De leidster zal het meest met uw kind te maken krijgen en zal uw kind observeren, een plakboek bijhouden en oudergesprekken met u voeren. Voor belangrijke dingen kunt u altijd bij de vaste leidster terecht. Voor dagelijkse dingen kunt u ook bij de andere groepsleidster terecht.

We streven ernaar om vaste medewerkers binnen de groep te houden. Dit creëert rust en vertrouwen en is prettig voor zowel kinderen als ouders. In de hal is een informatiebord waarop iedere morgen wordt weergegeven welke leidsters er op iedere groep aanwezig zijn.

Groepen

Ieniemienie/Tommy (Baby-dreumesgroep van 0 tot ca. 2 jaar)

 

 

 

 

Beide babygroepen werken met dezelfde werkwijze en staan met elkaar in verbinding. Regelmatig staat de deur tussen beide groepen open en kunnen kinderen bij elkaar spelen. Op de babygroepen zijn rust, regelmaat en structuur heel erg belangrijk.  Op de babygroep werken we thematisch. We volgen de jaargetijden. Ook wordt er veel gezongen, gespeeld zowel binnen als buiten en in onze speelgang.

 

Pino (Peutergroep van 2 tot 3 jaar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Pino-groep is speciaal voor kinderen van 2 tot 3 jaar. Op deze leeftijd begint vaak de taalontwikkeling. Ook gaan kinderen meer samen spelen. Op de Pinogroep proberen we in te spelen op deze specifieke leeftijdsgroep. Het speelgoed is helemaal op hun aangepast. Ze kunnen veilig hun wereldje verkennen. Op de Pinogroep werken we thematisch. Tijdens het thema komen verschillende nieuwe woorden aan bod. Kinderen leren liedjes bij het thema, lezen boeken over het thema, maken werkjes en doen verschillende andere activiteiten.

 

Elmo (Peuter+ groep van 3 tot 4 jaar)

 

 

 

 

De Elmo groep is speciaal voor kinderen van 3 tot 4 jaar. We hebben heel bewust de beide peutergroepen in 2 leeftijden verdeeld. Voor kinderen van 3 jaar is het belangrijk dat ze langzaam voorbereid worden op de basisschool. We gaan elke dag met de kinderen in de kring, spelen in hoeken, net als op school. Ook besteden we veel aandacht aan het zelfstandig worden. We werken nauw samen met de bibliotheek. Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen. Maar ook bewegen zowel binnen als buiten. Elke dag gaan we buiten spelen met de kinderen en regelmatig gaan we gymmen op de BSO. Volgens de VVE principes worden de kinderen voorbereid op school.

 

Kermit (BSO buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Zowel VSO voorschools, als NSO naschoolseopvang.)

De BSO is bedoeld voor kinderen van de Westerschool, ’t Haimstee, Viermaster en Mgr. Bekkerschool

 

 

De NSO groep biedt plaats aan 25 kinderen per dag. Na schooltijd komen kinderen gezellig spelen. Kinderen mogen zelfstandig, maar wel onder begeleiding kiezen wat ze willen doen. Zowel binnen als buiten.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd een huiselijke sfeer te creëren zodat kinderen ook bij kunnen komen van hun drukke schooldag.

Tijdens vakanties kunnen kinderen gebruik maken van de vakantie NSO dit kan tijdens de aanmelding aangegeven worden. Tijdens vakanties is de NSO de gehele dag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. Elke vakantie wordt een vakantie planning gemaakt. Er worden dan leuke activiteiten of uitstapjes georganiseerd, zodat kinderen ook echt een vakantiegevoel hebben!

Kinderen worden door de leidsters van school opgehaald. Hoi Pippeloi beschikt over een eigen auto/bus, waarmee we de kinderen van school ophalen, tijdens de vakanties worden er ook uitstapjes met de auto/bus gemaakt.

 

Parkeren

Hoi Pippeloi heeft parkeergelegenheid op eigen terrein. Eventueel is er extra parkeergelegenheid aan de overkant op de openbare parkeerplaats van het winkelcentrum. Parkeer uw auto altijd in de daarvoor bestemde parkeervakken. Tevens is er een fietsenstalling aan de linkerkant van het gebouw.