Buitenschoolse opvang

Na schooltijd komen kinderen gezellig spelen. Kinderen mogen zelfstandig maar wel onder begeleiding kiezen wat ze willen doen.
Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd een huiselijke sfeer te creeren zodat kinderen ook kunnen bijkomen van hun drukke schooldag.
Tijdens vakanties kunnen kinderen gebruik maken van de vakantie-BSO dit kan tijdens de aanmelding aangegeven worden. Tijdens vakanties is de NSO de gehele dag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Tijdens schoolweken worden kinderen door de leidsters van school gehaald. Hoi Pippeloi beschikt over een eigen bus, waarmee we de kinderen van school ophalen.
Tijdens de vakanties worden er ook uitstapjes met de bus gemaakt.