Ziektereglement

Ziektebeleid

Een kind dat zich ziek voelt kan beter niet naar het kinderdagverblijf. In het ziekteboekje staat vermeld wanneer een kind wel of niet welkom is. Wanneer de besmettelijke ziekte bij een kind is geconstateerd, moet dit wel ten aller tijde gemeld worden bij de leiding.

In een van de volgende gevallen kan de groepsleiding u vragen het zieke kind op te halen:

  •  Als het kind 38,5 graden koorts of hoger heeft. Vanaf 38 graden kunnen ouders van kleine baby’s gebeld worden zodat ze op de hoogte zijn en zelf nog kunnen beslissen of ze komen. Is de koorts boven de 38,5 dan moet het kind gehaald worden.
  •   Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • Als de verzorging te intensief wordt voor de leidsters.
  •  Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Kinderen die bij Hoi Pippeloi komen, zijn verplicht het inentingsprogramma te doorlopen. Ouders moeten bij de intake dit op het intakeformulier invullen.

Tijdens de intake wordt ook het ziekteboekje aan ouders meegegeven! Ouders kunnen het ziekteboekje ook online lezen in het klantenportal.