Pedagogisch beleid

 

Pedagogisch beleid

Hoi Pippeloi heeft een pedagogisch beleid. Dit beleidsdocument ligt altijd ter inzage in de centrale hal bij beide locaties. Maar wordt ook bij elke aanmelding op aanvraag verstrekt.

Het pedagogisch beleid wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd en ook wordt er gekeken of de leidsters op de hoogte zijn van het beleid.

Voor ouders van Hoi Pippeloi is het beleid te vinden in het ouderportal onder bestanden.