Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

De Locatie Groningenlaan en Agaatlaan beschikken beiden  over een brandmeldinstallatie. Maandelijks worden beide instalaties gecontroleerd door Wardenburg beveiliging.

In geval van calamiteiten maken wij gebruik van ons ontruimingsplan. In iedere groep is een calamiteiten map aanwezig, waarin is beschreven hoe er gehandeld moet worden. Eveneens hangt er op elke groep een duidelijk overzicht met aanwijzingen voor de te volgen procedures. Jaarlijks komt de brandweer op beide locaties controleren of alles in orde is.

Alle medewerkers bij Hoi Pippeloi worden jaarlijks bijgeschoold in kinder-EHBO. Tevens zijn er per locatie een aantal medewerkers in het bezit van een BHV-diploma.