Brengen en halen

De kinderen kunnen ’s ochtends tussen 7.00 uur en 9.00 uur worden gebracht. Er is dan tijd voor de ouders om even contact te hebben met de leiding. Van 7.00 uur tot 7.30 uur zijn er 2 groepen geopend. Een babygroep en een peutergroep. Vanaf half  8 zijn alle groepen gewoon geopend. Op het informatiebord naast de deur van de groepen is te lezen zijn wie er op welke groep die dag aanwezig is als leiding. Maar ook andere belangrijke mededelingen zijn er te lezen.

Tussen 12.00 uur en 13.30 uur kunnen de kinderen die alleen maar de ochtend komen, worden opgehaald. En de kinderen die alleen de middag komen kunnen dan worden gebracht.

’s Middags kunnen de kinderen vanaf ongeveer 16.30 uur tot 18.00 uur worden opgehaald. Alle ouders ontvangen een mondelinge overdracht.