Informatie

Op onze informatie pagina’s vind u alle informatie die voor u als klant of als oriënterende klant van belang zijn.

Hieronder vind u de lijst met onderwerpen die we u hier aanbieden:

Locaties

 • Groningenlaan
 • Agaatlaan

Uitgangspunten

 • Wat zijn onze uitgangspunten?

Algemeen

 • Brengen en halen
 • Parkeren
 • Afwezigheid
 • Pedagogisch beleid
 • Ziektebeleid
 • Ontruimingsplan
 • Klachtenregeling

Op de groepen

 • Leidsters

Oudercontact

 • Ouder portal
 • Informatiebord
 • Oudergesprekken
 • Oudercommissie

Dagindeling

 • Thematisch werken
 • Voeding en luiers
 • Vieringen
 • Uitstapjes
 • Ziektereglement

Kosten

 • Reguliere opvang
 • Extra opvang

Plaatsing

 • Plaatsing
 • Kennismaking
 • Wendagen

Contact

 • Bereikbaarheid groepen
 • Bereikbaarheid kantoor
 • Algemeen contact