Peutergroepen

Indeling van de peutergroepen

Bij Hoi Pippeloi zijn we op onze peutergroepen erg bezig met de overgang naar de basisschool. Vier van onze medewerkers komen uit het onderwijs, 2 daarvan hebben zelfs jarenlange ervaring op een kleutergroep. Hierdoor weten we wat belangrijk is in de voorbereiding op de basisschool.

Aan de beide locaties hebben we de peutergroep gesplitst in 2 groepen; een 2-3 jarigen groep en een 3-4 jarigen groep. Doordat we een 3+ groep hebben kunnen we met deze groep heel gericht bezig ter voorbereiding op de basisschool. Zo gaat deze peutergroep 2x per dag in de kring, werken we thematisch, leren kinderen in hoeken spelen en bevorderen we de zelfstandigheid. Voor kinderen is de overgang naar school dan niet meer zo groot.

Op 3 scholen in Veendam hebben we ook een peuter+groep in school, namelijk de Westerschool, Viermaster en Braskorf. We werken nauw samen met deze scholen. Kinderen maken kennis met school, de leerkrachten maar ook de kinderen waarbij ze in de klas zullen komen als ze 4 jaar zijn. Doordat de 3-jarige kinderen al elke week samen met de leidster in de school zijn, maken ze op een hele rustige manier kennis met school. De overgang is dan niet groot meer als ze 4 jaar zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden bij peuterspeelochtenden op school.

Op alle peutergroepen wordt op de dezelfde manier gewerkt!

Aan de hand van een themaformulier werken we met vooraf besproken doelen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen veel begrippen aangeleerd krijgen en verschillende technieken aangeleerd worden.

Doelen op de peutergroepen

– Woordenschat ontwikkeling (themagericht)
– Sociale ontwikkeling (samen spelen, delen, op je beurt wachten)
– Motorische ontwikkeling stimuleren (zowel fijne als grove motoriek)
– Eigen maken met schoolse kenmerken: kring, spelen in hoeken, zelfstandigheid, keuzebord
– Zindelijk worden

Ontvangst: Kinderen worden gebracht op de groep. Ouders zoeken samen met hun kind iets op om mee te spelen, op de tafels liggen spelletjes of puzzels klaar en  in de hoeken kunnen kinderen vrij spelen. 

Kring: Om 9 uur start het dagprogramma. Alle kinderen gaan in de kring. Er wordt begonnen met een vast ritueel aan liedjes en het welkom heten van alle kinderen. Daarna vind een kleine taal/rekenactiviteit plaats in de kring, dit aan de hand van het thema.  (op de 2-3 groep werken we met een kleine kring, de groep wordt dan gesplitst) Bij de 3-4 groep is de kring altijd met de hele groep.

Knutselen, activiteit, spelen in hoeken: Er worden aan de hand van het thema knutselwerkjes voorbereid met een duidelijk doel en een activiteit. Tijdens elk thema wordt er ook een hoek ingericht die bij het thema past. Spelen in de hoeken gaat aan de hand van het keuzebord. Per hoek is er een maximum aantal kinderen.  

Aan tafel: Als we aan tafel gaan voor het eten, wordt er elke dag een telspelletjes gedaan met het benoemen van de lichaamsdelen. Door de herhaling elke dag leren kinderen het vanzelf. Ook begrippen, op, onder, boven, naast etc. Na het spelletje wordt het liedje eet smakelijk gezongen en daarna mogen alle kinderen hun fruit eten. Tijdens het fruit eten wordt er voorgelezen uit een boek. Als kinderen klaar zijn maken ze hun mond schoon met een washand en gaan naar de wc. Kinderen met een luier krijgen een schone luier.

Taalontwikkeling: Er is zeer veel aandacht voor de taalontwikkeling; door dagelijks voor te lezen, veel te zingen, taal/rekenspelletjes in de kring te doen, maar ook extra aan tafel.  We werken nauw samen met de bibliotheek, zodat we een breed en sterk variërend aanbod aan boeken hebben. Leiders worden getraind in het voorlezen, geven van kringactiviteiten en het geven van spellessen. 

Observeren/ registeren: Alle peuters worden 2 x per jaar geobserveerd aan de hand van ons observatiesysteem. De gegevens worden ook 2x per jaar tijdens 10 min gesprekken met ouders besproken. Wanneer kinderen 4 jaar worden krijgen ze van ons de laatste observatie en een overdrachtsverslag voor de basisschool mee, zodat school ook de achtergrond weet van het kind.

Zorg kinderen: Wanneer kinderen opvallen met gedrag, ontwikkeling etc. wordt dit overlegd met ouders en wanneer ouders akkoord gaan, ingebracht in het zorgoverleg met het consultatiebureau. Bij Hoi Pippeloi werkt een zorgcoördinator. Zij heeft gesprekken met ouders en onderhoudt het contact met het consultatiebureau en eventuele andere instanties.