Dagindeling

Dagritme


Elke dag werken we volgens een vast dagritme. Voor baby’s geldt dit uiteraard niet . Zij hebben hun eigen ritme dat in overleg met ouders wordt gevolgd. Voor de andere kinderen bieden we structuur door een vast dagritme.

Algemene dagindeling

tijdstip activiteit
9.00 Samen beginnen. Aan tafel, bijv. samen zingen, voorlezen, vertellen
9.15-9.30 Fruit eten en sap drinken
9.15-9.30 Fruit eten en sap drinken. Na het eten worden de kinderen verschoond of ze gaan naar de wc
10.00 Kinderen kunnen gaan slapen. Kinderen die niet naar bed hoeven gaan spelen of doen een activiteit
10.30 Buitenspelen en anders binnenspelen, of spelactiviteit
11.30 Aan tafel, samen zingen, voorlezen, vertellen en broodmaaltijd. Na het eten worden de kinderen verschoond of gaan naar de wc en klaargemaakt voor middagslaapje
12.15 kinderen kunnen gaan slapen. Kinderen die niet naar bed hoeven gaan spelen of doen een activiteit.
12.00-13.30 Kinderen die een dagdeel komen, kunnen nu gehaald en gebracht worden
14.30 Kinderen die wakker zijn krijgen sap en een koekje, daarna gaan ze spelen, of doen een activiteit. Bij mooi weer gaan de kinderen ‘s middags ook buitenspelen.
16.00 Kinderen krijgen sap en een tussendoortje
17.00 Kinderen worden opgehaald. Ouders ontvangen een overdracht

Dagindeling peutergroep

Een dag op een peutergroep van Hoi Pippeloi

8 kinderen per pedagogisch medewerker max: 16 kinderen ( dus 2 pedagogsichmederwerkers op de groep) 3-4 jaar

tijdstip activiteit
Vanaf 7.00 Ontvangst, vrij spelen in de hoeken (overdracht ouders) Er ligt ook wat klaar op tafel en tot7.30uur kunnen kinderen op de groep ontbijten.
09.00 Kring, samen beginnen, taal of rekenactiviteit staat centraal
09.20 Aan tafel rekenliedje, benoemen lichaamsdelen
09.25 Fruit eten aan tafel (voorlezen)
10.00 Knutsel /activiteit / spelen in hoeken adhv keuzebord
10.30 Opruimen, kinderen jas aan doen, plassen, luiers verschonen
10.50 Buitenspelen en/of Bewegen in de ruimte
10.30 Opruimen, kinderen jas aan doen, plassen, luiers verschonen
10.50 Buitenspelen en/of Bewegen in de ruimte
11.30 Naar binnen, aan tafel Brood eten
12.30 Kinderen die gaan slapen gaan op bed, kinderen die naar huis gaan worden opgehaald, de overig kinderen gaan vrij spelen. Kinderen plassen, luiers verschonen
13.30 Kring, taal of rekenactiviteit staat centraal
14.00 Knutsel /activiteit / spelen in hoeken adhv keuzebord
14.30 Voorlezen, Aan tafel Koekje eten en drinken
15.00 Opruimen, kinderen jas aan doen, plassen, luiers verschonen
15.30 Buitenspelen en/of Bewegen in de ruimte
16.30 Zingen, drinken, cracker of soepstengel daarna plassen, luier verschonen
17.00 Kinderen worden gehaald, overige kinderen spelen binnen of buiten